K K S TA
חוגגים את שבוע ירושלים שלי // 6-13.5 // כ"ד אייר-ב' סיוון

 

בעקבות המצב, יש להתעדכן מראש באתרי האינטרנט או במענה הטלפוני של הפעילויות, האתרים והמוזיאונים
על מנת לוודא שאין שינויים בשעות הפתיחה.