K K S TA
חוגגים את שבוע ירושלים שלי // 6-13.5 // כ"ד אייר-ב' סיוון

פעילות סינון עפר מהר הבית

  • פעילות סינון עפר (צילום: פרויקט סינון העפר מהר הבית)
  • פעילות סינון עפר (צילום: פרויקט סינון העפר מהר הבית)
  • פעילות סינון עפר (צילום: פרויקט סינון העפר מהר הבית)
  • פעילות סינון עפר (צילום: פרויקט סינון העפר מהר הבית)
  • פעילות סינון עפר (צילום: פרויקט סינון העפר מהר הבית)
  • אתר הסינון: מצפה המשואות, מרטין בובר פינת יצחק הנדיב, ירושלים
02-5665491
מתאים למשפחות
הרשמה מראש בלבד